DACE TÌM ĐƠN VỊ QUAY TVC VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

1. Quay TVC vùng nguyên liệu DACE Thời lượng dự kiến: 4 phút Địa điểm: Vùng nguyên liệu DACE tại huyện Thạch An & Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nội dung: – Sự phát triển vùng nguyên liệu DACE theo hướng hữu cơ, bền vững đối với môi trường tự nhiên, con người, động vật.…