Về bản chất, quá trình xử lý được thực hiện bởi DACE là khá hạn chế. Mục đích chính của quá trình chế biến là để bảo quản sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sản phẩm của khách hàng. Các điều kiện đã được lựa chọn sao cho hạn chế ảnh hưởng đến sản phẩm nhiều nhất có thể mà vẫn giữ được chất lượng vượt trội của nó. Toàn bộ tổ chức của hoạt động chế biến là do chúng tôi tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn cho sản xuất hữu cơ.

Ngay sau khi thu hoạch, người nông dân sẽ đóng gói sản phẩm, sau đó được vận chuyển đến nhà máy DACE tại Hà Nội. Trong một số trường hợp, nó sẽ được bán tươi sau khi kiểm tra chất lượng thêm nhưng phần lớn là nó sẽ được chế biến thêm.

Tùy thuộc vào sản phẩm, các bước xử lý sau có thể được thực hiện tại nhà máy của chúng tôi:
Đông lạnh (chỉ dành cho ớt tại thời điểm này)
Cắt lát, để giảm kích thước của sản phẩm.
Sấy khô để bảo toàn chất lượng của sản phẩm
Xay theo kích thước mắt lưới yêu cầu tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
Đóng gói trong túi

 

Việc đóng gói trong bao bì bán lẻ được thực hiện tại nhà máy ở Hà Nội do chúng tôi ký hợp đồng. Tất cả công việc ở đó được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên DACE và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hữu cơ.

xuong-xuat-dace

Cùng với nông dân, chúng tôi vận hành một hệ thống theo dõi và truy xuất nguồn gốc để có thể theo dõi nhiều sản phẩm cả về phía trước và phía sau trong chuỗi.