nong-ghiep-huu-co

Nông nghiệp hữu cơ là gì ?Các tiêu chuẩn Organic là gì?

Nông nghiệp sở hữu cơ (tiếng Anh: Organic Agricultural) là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện quá trình với kết quả bảo đảm hệ thống sinh thái, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội. Nông nghiệp sở hữu cơ (Nông nghiệp hữu cơ).…