Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 8 năm 2023

 

DACE Việt Nam (“chúng tôi”, “Công ty chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) điều hành https://www.dace.vn/. Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng Trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

 

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên của bạn (“Thông tin cá nhân”).

 

ĐĂNG NHẬP DỮ LIỆU

Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”).

Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các thông tin khác. số liệu thống kê. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics, BowNow (Công cụ tự động hóa tiếp thị) để thu thập, giám sát và phân tích điều này.

 

GIAO TIẾP

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác.

 

Cookies(Lịch sử truy cập)

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần trên Trang web của chúng tôi.

 

BẢO VỆ

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin người dùng, chẳng hạn như hạn chế quyền truy cập vào các tệp thông tin cá nhân, giới hạn số lượng người có đặc quyền truy cập và giới thiệu phần mềm bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài để tránh rò rỉ, mất mát hoặc thiệt hại của thông tin người dùng.

 

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 và sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của nó trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE)
Địa chỉ: 487 ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội.

Tel: (+84) 973579835 Mail: contact@dace.vn