LEAVE US YOUR CONTACT INFORMATION, WE WILL ASSIT YOU BETTER!!!

DACE’S CATALOGS

Danh mục trong Catalogs của chúng tôi bao gồm:

-Thông tin công ty của DACE

-Danh sách cung cấp các loại gia vị hữu cơ cao cấp: Ớt bột, Ớt nghiền, Gừng thái lát, Gừng TBC, Nghệ cắt lát, TBC nghệ,  Bột nghệ, Sả TBC, Cassia, Sao hồi

-Danh sách các loại gia vị cao cấp đông lạnh: Gừng nguyên củ đông lạnh, Sả thái lát đông lạnh, Củ nghệ thái lát đông lạnh, Ớt nguyên củ đông lạnh, Củ nghệ nguyên củ đông lạnh